Medicine

آزمایش شماره 8 (به هم بستن خازن ها و محاسبه ظرفیت معادل) (سری اول)

آزمایش شماره 8 (به هم بستن خازن ها و محاسبه ظرفیت معادل) (سری اول)

آزمایش شماره 8 (به هم بستن خازن ها و محاسبه ظرفیت معادل) (سری اول)

نام آزمايش :

به هم بستن خازن ها و محاسبه ظرفیت معادل (با استفاده از منحنی شارژ و دشارژ و محاسبه ثابت زمانی مدار)

لينک دانلود مستقيم :

دانلود از پرشين گيگ (PersianGig)

دانلود از دراپ باکس (DropBox)

دانلود از فور شیرد (4Shared)

Post Comment