Autologous Platelet-Leukocyte Enriched Gel – Basics and Efficacy

Autologous Platelet-Leukocyte Enriched Gel – Basics and Efficacy

Autologous Platelet-Leukocyte Enriched Gel – Basics and Efficacy

Autologous Platelet-Leukocyte Enriched Gel – Basics and Efficacy
A novel method to support soft tissue and bone healing
Autoloog verrijkte thrombo- en leukocyten gel
Grondbeginselen en Doeltreffendheid
Een nieuwe methode ter ondersteuning van wond- en botgenezing
(met een samenvatting in het Nederlands)
PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit Utrecht
op gezag van de rector magnificus, prof.dr. W.H. Gispen
ingevolge het besluit van college voor promoties
in het openbaar te verdedigen
op donderdag 1 maart 2007 des middags te 12.45 uur
door
PETER ALBERT MARIE EVERTS
geboren op 3 mei 1961, te Roermond

read online

Post Comment